สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วน...แจ้งรหัสผ่านสมัครสอบนานาชาติ
 
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขตบริหาร และผู้เกี่ยวข้องทราบ โรงเรียนที่ต้องการสมัครสอบนานาชาติให้ดูรหัสผ่านจากเว็บไซต์ sr2-test.net ครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-12-15 13:16:00