สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เรื่อง การรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คู่มือ
 
เมื่อ : 2016-12-14 14:56:19