สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านซาด เรื่อง การประชุมวิพากษ์การวิจัยและพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- อ้างถึงหนังสือฉบับเดิม
 
เมื่อ : 2016-12-14 13:38:15