สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ณ โรงเรียนไตรคามวิทยา,โรงเรียนหนองกาและ โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบ EIT
 
เมื่อ : 2016-12-11 09:41:16