สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
 
ขอให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบท้าย รับวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ที่กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล นายอัษฎางค์ ศรีอรห์ นักทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 086-8716944
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-12-08 11:00:50