สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การเข้าเฝ้าของครูอาวุโส ประจำปี 2558
 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการระกว่างปี 2557 และ 2558 ท่านใดที่ยื่นคำขอเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือ จากคุรุสภา ไว้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 บัดนี้กำหนดการเข้าเฝ้าได้ออกแล้ว ขอให้ท่าน ตรวจสอบข้อมูลและตอบรับ ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภาด้วย ค่ะ http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1128&tid เข้าอ่านข้อมูลตามลิ้งนี้เลยค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-12-08 10:51:05