สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 2560
 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนีี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ 25560
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สำเนาหนังสือ ที่ ศธ 04167.01/ว4067 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2559
- ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 2559
- แบบคำขอกู้เงิน ทป.1
- แบบหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ ผู้กู้/ผู้ค้ำ
- แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัด
 
เมื่อ : 2016-12-07 10:14:21