สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การทดสอบนานาชาติ
 
แจ้ง โรงเรียนในเขตรับผิดชอง สพป.สร. 2 ทราบ พิจารณา ส่งนักเรียนเข้าสอบนานาชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครด่วน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-12-06 12:31:00