สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งแก้ไข (กรณีได้รับวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งแก้ไข (ถอนชื่อ)
- คำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
- บัญชีรายละเอียดเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
- คำสั่งแก้ไข
- บัญชีรายละเอียด
 
เมื่อ : 2013-08-27 15:03:09