สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนสามัคคีศึกษา อ.ชุมพลบุรี ออกคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู
 
ดังแนบ ส่งเขต 10 ชุด
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
 
เมื่อ : 2016-12-01 15:12:04