สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ เรื่องการดูแลรักษา และจัดระบบความปลอดภัย “ชุดอุปกรณ์และสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน”
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- อ้างถึง
 
เมื่อ : 2016-12-01 11:32:57