สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-12-01 10:44:40