สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อการบริหารจัดการ
 
ตามที่ประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ได้แจ้งแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ(งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มแล้วนั้น จึงขอเชิญ เครือข่าย/สมาคม(รวมประธาน/นายกสมาคม ละ 5 คน) ร่วมประชุมในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต 2 โดยหลอมรวมโครงการของเครือข่าย/สมาคม ตามแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ขอให้ทุกเครือข่ายนำคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง+คำสั่ง+กำหนดการ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
 
เมื่อ : 2016-11-29 09:45:27