สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
 
การมอบหมายหน้าที่รองผู้นวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบ ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2016-11-28 15:14:10