สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนส่งไฟล์ผลการประเมินการอ่านการเขียนนักเรียน
 
เรียนผู้บริหารโรงเรียน 55 โรงเรียนที่ได้รับการประเมินระหว่างวันที่ 7-24 พ.ย. 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-11-25 15:18:09