สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครู ในสถานศึกษา 10 ปี
 
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา ตามแบบเก็บข้อมูลฯ เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก
- คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก
 
เมื่อ : 2016-11-24 16:11:11