สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.2559- ก.พ.2560)
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ต.ค.2559- ก.พ.2560) จำนวน 20 อัตรา ดังแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง และเอกสารแนบ
 
เมื่อ : 2016-11-24 10:20:58