สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มอำนวยการ
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน เป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย
 
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ เป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันเป็น พระบิดาแห่งการวิจัยและการพัฒนาข้าวไทย
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เอกสาร1
 
เมื่อ : 2016-11-22 09:16:18