สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙
 
แจ้งทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๙ จัดกระทำข้อมูลในระบบ SET ให้เป็นปัจจุบัน ตามหนังสือที่แนบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ศธ ๐๔๑๖๗/๓๘๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 
เมื่อ : 2016-11-18 17:22:14