สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศเรียกตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ไปรายงานตัว วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ ห้องประชุมคชสาร ชั้น 3
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ประกาศเรียกตัว
 
เมื่อ : 2016-11-17 17:52:13