สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนออกคำสั่งรับย้ายครู
 
1.โรงเรียนบ้านยาง อ.รัตนบุรี 2.โรงเรียนบ้านหาญฮี อ.รัตนบุรี 3.โรงเรียนบ้านหนองอียอ อ.สนม ส่งสำเนาคำสั่ง 12 ชุด โดยด่วน
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง พร้อมตัวอย่างคำสั่ง
- รายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
 
เมื่อ : 2016-11-11 16:16:29