สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2560
 
การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2560 ส่งกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 1 ชุด และส่งไฟล์ที่ e-mail:yayamalee@hotmail.com ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - การเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ.2560
- 1.แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
- 2.นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- 3.แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
- 4.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต2
 
เมื่อ : 2016-11-11 10:12:15