สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียดการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 
กศจ.สุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 2 ตามแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายละเอียดตามแนบ
 
เมื่อ : 2016-11-11 09:41:31