สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การส่งใบตอบรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ)
 
แจ้งโรงเรียนที่สมัครร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม (มูลนิธิยุวสถิรคุณ) ยืนยันการเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ ๑๑ พย. ๒๕๕๙ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยส่งเอกสารยืนยัน ไปที่ tawsri@gmail.com และโทรประสานศน.อมรรัตน์ ศรีวิเศษ ...ขอบคุณค่ะ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียน
- ใบตอบรับ
 
เมื่อ : 2016-11-10 06:10:43