สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การดำเนินการท่องอาขยานภาษาไทย
 
แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการสอนให้นักเรียนท่องอาขยานภาษาไทย และรายงานรูปแบบ วิธีการตามแบบรายงานที่กำหนด ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 ดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ไฟล์บทอาขยานภาษาไทย
- หนังสือที่ ศธ 04167/3598
 
เมื่อ : 2016-11-08 16:17:55