สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
สพป.สร.2 แจ้งการส่งคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.2561 งบลงทุน ค่าคุรภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยให้โรงเรียนส่งคำขอตั้งงบประมาณ จำนวน 2 รายการ ดังกล่าวได้ที่กลุ่มนโยบายและแผน สพป.สร.2 ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์
- เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์
- คำอธิบายการกรอกครุภัณฑ์
- คำขอค่าครุภัณฑ์
 
เมื่อ : 2016-11-08 16:17:01