สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตรวจสอบผลการดำเนินงานติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2558 และสำรวจข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคัน ปีการศึกษา 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- คำชี้แจง
- แบบรายงานผลการติดตามและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปี 2558
 
เมื่อ : 2016-11-08 10:48:44