สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.3
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- ประกาศ
- แนวการจัดการเรียนรู้
- ป้ายภาษาอังกฤษ
- แบบฝึกทักษะ
 
เมื่อ : 2016-11-07 11:44:35