สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 อบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยใช้โครงงานเป็นฐาน วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
 
เมื่อ : 2016-11-07 09:44:09