สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ด่วนมาก... แจ้งโรงเรียนโหลดกรอกคะแนนประเมินการเขียนและการคิดฯ
 
แจ้ง โรงเรียน 55 โรง ที่ถูกสุ่มประเมิน ระหว่างวันที่ 7-23 พ.ย. 2559 โหลดโปรแกรมกรอกคะแนน เพื่อกรอกข้อมูลนักเรียน และจัดพิมพ์เตรียมให้คณะกรรมการประเมิน (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บ sr2-test.net ครับ)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-11-06 17:23:44