สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600อัตรา ครั้งที่ 1
 
จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600อัตรา ครั้งที่ 1
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 4,600อัตรา ครั้งที่ 1
 
เมื่อ : 2016-11-02 10:05:17