สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
ด่วนที่สุด เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2560
 
เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2560 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ตามคำสั่ง 677/2559 (ที่แนบมาพร้อมนี้) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมเมืองแก้ว สพป.สุรินทร์ เขต2 เวลา 08.30-16.30 น.
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําปีงบประมาณ 2560
 
เมื่อ : 2016-11-01 11:45:00