สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ลำดับขั้นตอนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล น้อมเกล้าฯ ถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
 
ลำดับขั้นตอนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ลำดับขั้นตอนพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วันที่ 26 ตุลาคม 2559
 
เมื่อ : 2016-10-26 14:35:48