สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
เลื่อนการประชุมการดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณทางไกลตามโครงการกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ " ระดับเขตพื้นที่
 
เลื่อนประชุมถ่ายทอดสดสัญญาณทางไกลตามโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ระดับเขตพื้นที่
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือส่ง
 
เมื่อ : 2016-10-21 18:14:05