สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประชุมทางไกลถ่ายทอดสัญญาณเพื่อการปฏิบัติการตามโครงการพัฒนากิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่ง
- รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดสัญญาณประชุมทางไกล
- กำหนดการอบรม
 
เมื่อ : 2016-10-21 14:24:55