สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
สำรวจข้อมูลครูเกษียณอายุราชการที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีจิตอาสาเข้ามาทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา เข้าเป็นครูอัตราจ้างตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ส่งภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือแจ้งโรงเรียน
- แบบรายงานข้อมูลฯ
 
เมื่อ : 2016-10-20 15:32:10