สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่งและนำส่ง
- รายละเอียดแนบท้าย
 
เมื่อ : 2013-08-22 17:52:18