สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การสำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
สพป.สร.2 แจ้งสำรวจความต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งกลับกลุ่มนโยบายและแผน วันที่ 26 ตุลาคม 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง
- แบบรายงาน
- จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์
 
เมื่อ : 2016-10-19 13:40:47