สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอให้โรงเรียนส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ครูที่ไม่มีวิทยฐานะ และคำสั่งเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างประจำเกษียณอายุ ส่ง สพป. จำนวน 7 ฉบับ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยตรงที่กลุ่มบริหารบุคคล
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ตัวอย่างคำสั่งครูไม่มีวิทยฐานะ
- ตัวอย่างคำสั่งลูกจ้างประจำ
 
เมื่อ : 2016-10-14 22:27:36