สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 ให้ส่งภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
 
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจฯ
 
เมื่อ : 2016-10-13 13:28:31