สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
 
สพป.สร.2 แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ดังเอกสารที่แนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่ง แจ้งจัดสรรงบประมาณ
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
 
เมื่อ : 2016-10-11 17:06:08