สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
การดำเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียน ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2559
 
แจ้งทุกโรงเรียน จากการประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2559 (ส.ค.2559)ที่มีนักเรียนชั้น ป.1 - 3 อยู่ระดับอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ตามผลการประเมินในระบบ E-mes ให้รร.กลุ่มเป้าหมายดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ พร้อมทั้งระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไข มาที่สพป.สร.2 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นั้น ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพราะสพป.สร.2จะต้องสรุปข้อมูลส่งไปยังสพฐ.ต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - ที่ ศธ ๐๔๑๖๗/๓๑๘๐ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙
- รายชื่อรร.ที่มีนร.ป.1-3 อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
 
เมื่อ : 2016-10-10 12:14:46