สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สาระดนตรี (เต้นหางเครื่องประกอบเพลง)
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม สาระดนตรี (เต้นหางเครื่องประกอบเพลง)
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - คำสั่ง 625/2559
 
เมื่อ : 2016-10-06 15:58:04