สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว ปี 2556 ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ดังนั้นให้โรงเรียนทุกโรงส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน เข้ารับการฝึกอบรม ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2556 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
 
สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 กำหนดจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ฝึกทบทวนวิชาระเบียบแถว ปี 2556 ในวันที่ 25-26 พ.ค. 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนรัตนวิทยาคม ดังนั้นให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1 คน ภายในวันที่ 20 พ.ค. 2556 ตามหนังสือที่แจ้งไปแล้วนั้น
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2013-05-17 07:19:49