สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
ประกาศ..แจ้งด้วนที่สุด ให้กรรมการตัดสินแต่ละสาระโหลดแบบรายชื่อผู้เข้าประกวดจากเว็ยไซต์
 
เรียนคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทราบ 1. กรุณาโหลดแบบรายงานตัวที่มีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันให้โหลดจากเว็บไซต์ http://esan66.sillapa.net/sp-srn2 เมนู รายชื่อ [น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม] ครับ 2. แบบรายงงานผลการประกวด สพป.สร.2 จัดพิใพ้ หรือโหลดได้จากเว็บไซต์ sr2-test.net ครับ
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :
 
เมื่อ : 2016-10-06 15:36:05