สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ปรับปรุง
 
คำสั่งที่ 625/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ฉบับแก้ไข ปรับปรุง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - 625
 
เมื่อ : 2016-10-06 10:07:23