สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2559 สำหรับโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณ รร.ดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) และ รร.บ้านไพรขลาฯ งบเงินอุดหนุน 2 โรงๆ ละ 3,350,0000 บาท
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - นำส่งและบัญชีจัดสรร
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 
เมื่อ : 2016-10-05 10:12:19