สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบปะมาณ ปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก รร.ดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)
 
แจ้งจัดสรรงบประมาณ รร.แม่เหล็ก รร.ท่าตูม(สนิทราษฎร์ฯ) และ รร.บ้านไพรขลา
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือนำส่งและบัญชีจัดสรรงบประมาณ
 
เมื่อ : 2016-10-05 10:08:48