สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สัญาญาจ้าง
 
เดิม คำสั่งมอบอำนาจ ลงวันที่ในสัญญาจ้าง วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 เปลี่ยนเป็น 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2559
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 2016-10-04 13:11:26