สพป.สุรินทร์ เขต ๒ >>ข่าวจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
1. ตำแหน่งพนักงานราชการ 2. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤต 3. ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือนSP2 (โครงการยกระดับครูทั้งระบบ) 4. ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และบุคลากรคณิตศาสตร์ 5. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการครูให้นักเรียน) 6. ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม 7. ตำแหน่งนักการภารโรง (งบดำเนินงาน) 8. ตำแหน่งนักการภารโรง SP2 9. ตำแหน่งพนักงานเวรยาม พนักงานทำความสะอาด และพนักงานพิมพ์ดีด *****หมายเหต ในเอกสารสัญญาจ้างจะระบุ เมื่อวันที่................เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เว้นไว้ไม่ต้องกรอกรายละเอียดในสัญญาจ้าง สุรินทร์ เขต 2 จะเป็นผู้ดำเนินการลงข้อมูลวันที่จ้างให้กับพนักงานราชการและลูกจ้างทุกตำแหน่ง
 
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : - หนังสือ
- สัญญาจ้าง
 
เมื่อ : 2016-10-03 17:06:52